admin بدون دیدگاه

بازدید مدیرعامل شرکت چرخشگر و هیئت همراه از آهنگری تراکتورسازی

بازدید مدیرعامل شرکت چرخشگر و هیئت همراه از آهنگری تراکتورسازی

مدیرعامل محترم شرکت چرخشگر بهمراه معاونت مالی و تعدادی از مدیران از آهنگری تراکتورسازی بازدید کردند.
در این بازدید که آقایان دکتر باویلی تبریزی رئیس هیئت مدیره ، پدرام باویلی تبریزی قائم مقام و تعدادی از مدیران، آنان را همراهی میکردند بر همکاریهای متقابل و فیمابین دو شرکت تاکید شد.
در سال جهش تولید شرکت آهنگری با نهایت توان خود در خدمت صنایع کشور بوده تا نیازهای صنعتی این شرکتها تامین و زنجیره وابستگی به خارج تا حدامکان قطع شده و با تکیه بر تولیدات داخلی و استفاده از آن عملاً روند پیشرفت و رشد صنعت کشور مهیا شود.

 

admin بدون دیدگاه

بازدید مدیران ارشد مپنا از شرکت آهنگری

بازدید مدیران ارشد مپنا از شرکت آهنگری

مدیران ارشد مپنا در معیت ریاست هیئت مدیره جناب آقای دکتر باویلی از امکانات و توانمندیهای شرکت آهنگری بازدید کردند.

در این بازدید که رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل ریلی، مدیرعامل لوکوموتیو و تنی از معاونین شرکت مپنا حضور داشتند خطوط تولیدی، مرغوبیت، قالبسازی و… مورد بازدید قرار گرفته، توضیحات لازم توسط آقای دکتر باویلی ارائه گردید. در این بازدید قائم مقام شرکت ، معاونین و مدیران واحدها هیئت مربوطه را همراهی می کردند.
امید است همکاری های متقابل بین دو شرکت بیش از پیش توسعه یافته و تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی از امکانات و توانمندیهای فنی و صنعتی شرکت آهنگری به نحوه بهینه و مطلوب استفاده نمایند. باشد که در سال جهش تولید شاهد و ناظر قطع ید وابستگی ها به خارج و تکیه بر تولیدات با کیفیت داخلی باشیم.