آگهی مزایده

مزایده گرافیت جامد

آگهی مزایده

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) در نظر دارد گرافیت جامد مازاد بر نیاز خود را در حدود ۲۰ تن در مقاطع مختلف گرد و چهارگوش از طریق مزایده بفروش رساند. متقاضیان میتوانند جهت بازدید و دریافت فرم پیشنهاد قیمت از تاریخ نشر آگهی بمدت ۵ روز همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۶ بعد از ظهر به امور بازاریابی و فروش شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران مراجعه و از جزئیات وشرایط شرکت در مزایده کسب اطلاع نمایند.

آدرس: تبریز، جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

تلفن امور بازاریابی و فروش: ۳۴۲۴۶۰۹۵ – ۰۴۱