آگهی مزایده

مواد فولادی مازاد بر مصرف

آگهی مزایده

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) در نظر دارد مواد فولادی مازاد بر نیاز خود،حدودا” ۱۲۳تن در مقاطع مختلف مطابق جدول ذیل از طریق مزایده بفروش رساند. متقاضیان میتوانند جهت بازدید و دریافت فرم پیشنهاد قیمت از تاریخ نشر آگهی بمدت ۵ روز همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۶ بعد از ظهر به امور بازاریابی و فروش شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران مراجعه و از جزئیات وشرایط شرکت در مزایده کسب اطلاع نمایند.

آدرس: تبریز، جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

تلفن امور بازاریابی و فروش:

۰۴۱-۳۴۲۴۶۰۹۵

لیست مواد اولیه مازاد در انبار شرکت آهنگری تراکتورسازی

ردیف جنس مقطع موجودی(KG) حدودا
۱ ۱۰B21 R36 ۵۱۶۰۰
۲ ۱۰B38 R22 ۱۹۹۸
۳ ۴۱Cr4 R26 ۲۶۷۰۳
۴ SCM415 R16 ۱۴۵۵۰
۵ ST52 R30 ۵۲۵۲
۶ ST52 R55 ۱۸۹۹۰
۷ XC38 R24.3 ۱۵۳۰
۸ شش گوش R32 ۶۹
۹ ۲۷CD4 R55 ۶۰۰
۱۰ CF53 R55 ۲۲۰۰