میل لنگ ها

انواع میل لنگ های تولیدی

میلنگ 4
میل لنگ بنز
میلنگ 6
نام فارسي قطعه شماره آهنگری شماره فني قطعه وزن قطعه کیلوگرم
ميل لنگ TF0264 ۳۱۳۱۵۹۹F ۳۶
ميل لنگ TF0272 ۳۱۳۲۳۳۲۰ ۵۰
ميل لنگ TF0413 ۱٫۲۰
ميل لنگ TF0483 ۳۶۴۰۳۱۱۲۰۱ ۴۵
ميل لنگ نيسان TF0578 ۱۲۲۰۱۳۰W42 ۲۱
ميل لنگ TF0942 ۳۱۳۱۲۷۳۰ ۲۲٫۸۰
ميل لنگ TF0965 ۳۱۳۱۲۷۳۰ ۲۶٫۶۴
ميل لنگ TF1010 ۳۱۳۱۵۶۷C ۴۱٫۵۰
ميل لنگ تك سيلندر TF1096 MM304551 ۷٫۵۴
ميل لنگ ۳۵۵ TF1214 ۳۵۵۰۳۱۰۱۰۱ ۱۱۰
ميل لنك OM352 TF1292 ۳۵۲۰۳۱۸۳۰۱ ۵۹٫۵۰
ميل لنگ TF1350 ۴۵
ميل لنگ EFD TF1356 G1080310200F ۱۶٫۰۵
ميل لنگ خودرو EF7 TF1359 K914561648A ۱۵٫۱۰
ميل لنگ   EF7+ TF1370 IK60011480 ۱۴٫۶۰