تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

بورس و سهام

بورس و سهام

گواهي و فرم حق تقدم، گزارشات مالی و فعالیت های هیئت مدیره

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در نظر دارد اطلاعات مربوط به بورس و سهام خود را بصورت دوره ای برای دانلود در اختیار سهامداران گرامی قرار دهد.
سهامداران محترم می توانند جهت ارتباط با امور سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، با شماره تلفن: ۸۵-۰۴۱۳۴۲۴۵۹۷۷ داخلی ۳۵۹،
شماره فکس:۰۴۱۳۴۲۴۶۰۲۴ و یا
ایمیل:saham@itforging.com اقدام نمایند.

نماد عنوان اطلاعیه تاریخ دانلود
خاهن گزارش پایداری سال ۱۴۰۱
خاهن آگهی پرداخت سود سهام تیر ماه ۱۴۰۱
خاهن آگهی دعوت به مجمع به همراه آگهی اصلاحی تیر ماه ۱۴۰۱

خاهن گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه تیر ماه ۱۴۰۱
خاهن صورتهای مالی به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی تیر ماه ۱۴۰۱
خاهن گزارش تفسیری مدیریت تیر ماه ۱۴۰۱
خاهن گزارش کنترل های داخلی تیر ماه ۱۴۰۱
خاهن گزارش تفسیری مدیریت ۱۴۰۱۰۶۳۱ آذر ماه ۱۴۰۱
خاهن صورتهای مالی به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ آذر ماه ۱۴۰۱
Top