تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

تلفن

+98 41 3424 5977-84

آدرس

کیلومتر 5 جاده سردرود

چارت سازمانی

هیئت مدیره

جلال الدین

حیرت انگیز

مدیر عامل

رحمان

سجادی

معاونت مرغوبیت

وحید

پریزاد

رئیس حفاظت فنی و ایمنی

سعید

اجتماعی

رئیس آزمایشگاه ها

مدیر مهندسی کیفیت

مدیر کنترل کیفیت

هاتف

ناظمی

معاونت طراحی و قالبسازی

رئیس برنامه ریزی قالبسازی

مجید

محمدی

مدیر نگهداری و تعمیرات

یونس

حسن زاده

مدیر کارگاه قالبسازی و ابزارسازی

حسین

خورشیدی

مدیر طراحی و مهندسی

مصطفی

احمدی

معاونت تولید

جعفر

آرش

سرپرست هماهنگی تولید

علیرضا

لطفی

مدیر نگهداری و تعمیرات

محمد

سروری

مدیر کارگاه آهنگری

مدیر مهندسی تولید

معاونت برنامه ریزی و تحقیق

رئیس انرژی

شهریار

دولتیار

رئیس تشکیلات و روشها

محمد

نوروزی

رئیس مرکز کامپیوتر

مدیر آموزش

مدیر تحقیق و توسعه

سید ابراهیم

حسینی

مدیر برنامه ریزی

محمد

پرویزی

معاونت مالی و اداری

حسن

ابهری

رئیس روابط عمومی

وحید

رشیدی فر

رئیس خدمات رفاه

لطف اله

خدادادی

مدیر امور اداری

معاونت بازرگانی

ابراهیم

کریم زاده

مدیر تدارکات

سید محمد

یوسفی

مدیر بازاریابی و فروش

مدیر صادرات

نماینده مدیریت در امور کیفیت

رامین

مهین اکبر زاده

سرپرست دفتر مدیر عامل

رئیس دفتر تهران

رئیس حسابرسی داخلی

حسن

رفیع زاده

رئیس حراست

مدیریت سهام و امور مجامع

پدرام

باویلی تبریزی

جانشین مدیر عامل

Top