اطلاعیه مزایده

فروش دستگاه فرز دو پالته ساخت كشور آلمان

اين شركت در نظر دارد يك دستگاه فرز سنتر دو پالته ساخت كشور آلمان را به صورت مزايده به فروش برساند لذا از تمامي داوطلباني كه مايل به شركت در مزايده مي باشند ميتوانند جهت مشاهده حضوري دستگاه و ارائه قيمت پيشنهادي خود  به واحد بازاريابي و فروش شركت آهنگري تراكتورسازي ايران مراجعه نمايند.

ساعات مراجعه ۸ الي ۱۶

شماره تلفن واحد بازاريابي و فروش: ۳۴۲۴۶۰۹۵- ۰۴۱