آگهی دعوت به همکاری

مکانیک خودروهای سنگین

آگهی دعوت به همکاری

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در نظر دارد جهت تکمیل کادر تعمیرات و نگهداری خود تعداد ۳ نفر مکانیک خودروهای سنگین جذب نماید. علاقمندان می توانند، جهت ارائه مدارک با مراجعه حضوری به کارگزینی شرکت، مدارک لازم را تکمیل نمایند و یا موارد را به آدرس ایمیل شرکت ارائه نمایند.

ساعات مراجعه ۸ الي ۱۶

واحد کارگزینی: پیش شماره ۰۴۱ شماره تلفن ۳۴۲۴۵۹۷۸ الی ۸۰  داخلی ۳۳۱

آدرس ایمیل: info@itforging.com